Category Archive for "אבוב שכיבה" | Extreme Sports

Category Archives: אבוב שכיבה

אבוב שכיבה

אבוב שכיבה הנגרר ע"י סירת מרוץ, כולל נפילה למים, אקסטרימי מאוד, עד 5 משתתפים לאבוב, משך הפעילות 15 דק'....
למידע נוסף